Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định nghĩa cho răng cấy ghép và cho cụ, phụ kiện, và sử dụng nhất lâm sàng điều khoản liên quan đến hệ thống cấy và thủ tục trong nha khoa. Ghép liệu và màng được loại khỏi đây tiêu Chuẩn Quốc tế.
Các thiết bị sau cũng được loại khỏi phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế.
Thiết bị được thiết kế đặc biệt để được đặt trong vòng, qua hoặc khi xương sọ mặt phức tạp, chính mục đích của nó là để cung cấp anchorage cho một epithesis (để thay thế ví dụ: tai, mũi và bộ phận của đôi mắt và quỹ đạo khu vực):
— epithesis cấy;
— sọ cấy;
— hàm mặt cấy.
Thiết bị được thiết kế đặc biệt để được đặt trong vòng, qua hoặc khi xương sọ mặt phức tạp, chính mục đích của nó là để cung cấp anchorage cho một chỉnh răng bị:
— chỉnh răng cấy.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO