Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 16474 xác định phương pháp cho lộ phủ huỳnh quang để đèn tia cực tím, lửa và nước trong thiết kế bộ máy để tái tạo các hiệu ứng thời tiết đó xảy ra khi liệu được tiếp xúc trong thực tế sử dụng cuối cùng môi trường đến giờ hoặc để tiết qua cửa sổ kính.
Các phủ đang tiếp xúc với các loại khác nhau của huỳnh quang đèn tia cực tím dưới điều kiện môi trường (nhiệt độ, độ ẩm và/hoặc nước). Loại khác nhau của huỳnh quang đèn tia có thể được sử dụng để đáp ứng mọi yêu cầu cho thử nghiệm vật liệu khác nhau.
Chuẩn bị mẫu vật và đánh giá của những kết quả được bao phủ trong các ISO tài liệu cho các tài liệu cụ thể.
Hướng dẫn chung được đưa ra trong ISO 16474-1.
LƯU Huỳnh quang đèn tia tiếp xúc cho nhựa được mô tả trong ISO 4892-3.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI