Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 16474 xác định phương pháp cho lộ mẫu vật để mở ngọn lửa carbon-arc đèn trong sự hiện diện của ẩm để tái tạo các hiệu ứng thời tiết đó xảy ra khi liệu được tiếp xúc trong thực tế sử dụng cuối cùng môi trường để điều kiện hay để tiết lọc thông qua cửa sổ kính.
Những mẫu vật được tiếp xúc với lọc mở ngọn lửa carbon-quang dưới điều kiện kiểm soát (nhiệt độ, độ ẩm và/hoặc thủ dâm). Loại khác nhau của bộ lọc được sử dụng để mô phỏng hoặc tiếp xúc trực tiếp với các môi trường hay tiếp xúc qua cửa sổ kính.
Chuẩn bị mẫu vật và đánh giá của những kết quả được bao phủ trong các tiêu Chuẩn Quốc tế cho các tài liệu cụ thể.
Hướng dẫn chung được đưa ra trong ISO 16474-1.
Chú Ý Mở ngọn lửa carbon-arc tiếp xúc cho nhựa được mô tả trong ISO 4892-4.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO