Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 16532 chỉ định một phương pháp để xác định kháng mỡ của giấy và hội đồng quản trị. Nó cung cấp một tăng tốc so sánh các đối giá mà dầu hoặc mỡ, như những người thường tìm thấy trong thực phẩm, có thể mong đợi để thâm nhập vào các khoảng trống trong các giấy tờ như không thấm mỡ hoặc buộc, nơi mỡ hay dầu kháng được cung cấp bởi cơ có nghĩa là chỉ có. Nó không phải là đối lớp của giấy hoặc hội đồng quản trị được cho mỡ hay kháng dầu bởi phương tiện của một phủ hoặc nội bộ điều trị cho mà ISO 16532-1 công 16532-2 áp dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI