Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định polyethylene glycol (PEG) nội dung trong thơm và béo không ion bề mặt tích cực đại lý của các loại R-(O-C2H4) n OH, nơi n là có nghĩa là chiếm ôxít (EO) giá trị. Nó được áp dụng cho tất cả ethoxylated sản phẩm hòa tan trong tổng hay tổng/nước hỗn hợp. Này, phương pháp cũng áp dụng cho PEG nồng độ như phân khối lớn hơn hoặc bằng 0,1 %. Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không áp dụng cho PEG có khối lượng phân tử được thấp hơn 400 g/mol. Mắc xích cơ chiếm glycol, diethylene glycol, triethylene glycol, và glycerol không được phát hiện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI