Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định trục căng thẳng căng thẳng đường cong tấm kim loại có độ dày dưới 3 mm tinh khiết căng hình thành không đáng kể ma sát ảnh hưởng. So với kéo kết quả kiểm tra, cao hơn căng thẳng giá trị có thể đạt được.
Lưu Ý Trong tài liệu này, thuật ngữ “hai trục căng thẳng căng thẳng đường cong” được sử dụng cho đơn giản. Về nguyên tắc, trong bài kiểm tra các “hai trục thật sự căng thẳng-thật sự căng thẳng đường cong” được xác định.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI