Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một tiêu chuẩn tài liệu tham khảo phương pháp thử nghiệm hữu ích để đánh giá tương đối suy thoái đặc điểm của chùi rửa bộ lọc thông cho công nghiệp ứng dụng dưới chuẩn thử nghiệm mô phỏng những điều kiện. Chính mục đích của thử nghiệm là để có được những thông tin về tương đối thay đổi chỗ ở của bộ lọc thông do để tiếp xúc với các mô phỏng khí điều kiện cho một thời gian dài. Mục tiêu chính của đây tiêu Chuẩn Quốc tế là tài sản thay đổi không dệt vải bộ lọc bởi vì họ thường dùng trong trường hợp tương tự cho các thử nghiệm khí điều kiện mô tả trong này tiêu Chuẩn Quốc tế.
Các kết quả thu được từ phương pháp này không dành cho dự đoán tuyệt đối chỗ ở của các đầy đủ bộ lọc tiện nghi. Tuy nhiên, họ là hữu ích cho các thiết kế của một túi lọc và lựa chọn và phát triển của thích hợp chùi rửa lọc, và cho sự nhận dạng của phù hợp điều hành thông số.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI