Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho quang tử học (MƯỜI) dụng cụ, hệ thống và các phương pháp này nhằm ảnh và đo những sinh học mô của các sau phân đoạn của con người mắt.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định nhất định điều đó là cụ thể để chẩn đoán này thủ tục.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định yêu cầu tối thiểu cho NGÀY cụ và hệ thống. Nó ghi rõ kiểm tra và thủ tục đó sẽ xác minh rằng một hệ thống hay nhạc cụ tuân thủ điều này tiêu Chuẩn Quốc tế và vì vậy đủ tiêu chuẩn là một NGÀY trong này nghĩa là tiêu Chuẩn Quốc tế. Nó chỉ định loại kiểm tra phương pháp và thủ tục mà sẽ cho phép chính xác minh của khả năng của hệ thống đó là vượt ra ngoài tối thiểu cần thiết cho Pstn.
CHÚ Đó là dự đoán rằng đây tiêu Chuẩn Quốc tế có thể, trong một tương lai sửa đổi được mở rộng bao gồm cả phân đoạn của con người mắt.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI