Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 17201 cho hướng dẫn cho tiếng ồn quản lý của hoạt động chụp ở trường bắn. Sự kiểm soát của những tiếng ồn nhận ngoài trường bắn ở nhận định điểm hoặc dựa vào đo hoặc tính toán âm thanh mức độ tiếp xúc là quy định. Phần này của ISO 17201 cũng có thể được sử dụng trong các kế hoạch của mới, xây dựng lại hiện khoảng. Nó được thiết kế để thực hiện với tất cả các quy tắc địa phương và các quy định mà hàm ý một sự chuyển đổi của âm thanh tiếp xúc cấp với các chỉ số khác như được đưa ra trong ISO 17201-3.
Phần này của ISO 17201 áp dụng cho vũ khí với caliber ít hơn 20 mm hoặc nổ phí của ít hơn 50 g TNT tương đương và áp lực ít hơn 1 pascal tại quầy lễ tân điểm.
Chú Ý hoặc các Quốc gia khác quy định, mà có thể là nghiêm ngặt hơn, có thể áp dụng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI