Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 17299 chỉ định một khí sắc kiểm tra phương pháp cho các chất khử mùi thử nghiệm của tất cả các sản phẩm dệt. Này, phương pháp cũng áp dụng cho các mùi thành phần chất, như indole, axit isovaleric, nonenal, và cô ta nói axit với thêm natri clorua (là cần thiết). Hai chuẩn bị các phương pháp được mô tả trong phương pháp này:
— một mùi hóa học được áp dụng trong một container tránh tiếp xúc với một mẫu vật trong phương pháp A. Mỗi hóa học được thử nghiệm riêng;
— một mùi hóa học được tiêm thẳng vào người mẫu vật trong một container trong phương pháp B. Các hóa chất thử nghiệm trong phương pháp này là một hỗn hợp của axit béo và natri clorua (là cần thiết).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI