Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 17357 ghi rõ những vật liệu, hiệu suất, và kích thước của áp suất thấp nổi khí nén cao su cánh, mà là thiết kế để được sử dụng cho các cùng, và neo của một con tàu khác, tàu hoặc cùng cấu trúc. Nó cũng chỉ định tối thiểu kiểm tra và kiểm tra thủ tục cho nổi áp suất thấp khí nén cao su cánh.
Phần này của ISO 17357 không giải quyết các phương pháp lựa chọn đúng fender loại hoặc bất kỳ an toàn mối nguy hiểm đi kèm với việc sử dụng nó. Nó là những người có trách nhiệm để thiết lập thích hợp, an toàn và khỏe mạnh, và xác định áp dụng các quy định những giới hạn trước khi sử dụng một phần của ISO 17357.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI