Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một cách tiếp cận tích hợp để tạo điều kiện cho dữ Liệu thống Kê, và dữ liệu
Trao đổi (SDMX) cho phép tương thích triển khai trong và giữa hệ thống quan tâm
với sự trao đổi, báo cáo, và tuyên truyền của dữ liệu thống kê và siêu dữ liệu liên quan.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho bất cứ tổ chức nào đó có cần phải quản lý các báo cáo,
khoán và phổ biến của nó dữ liệu thống kê và siêu dữ liệu liên quan. Các thông tin vào
lõi của đây tiêu Chuẩn Quốc tế đã được phát triển để hỗ trợ như thống kê thu thập được sử dụng bởi
chính phủ và siêu quốc gia tổ chức thống kê, và mô hình này cũng áp dụng đối với khác
bối cảnh tổ chức liên quan đến số liệu thống kê và siêu dữ liệu liên quan.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI