Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 17378 chỉ định một phương pháp để xác định vị đích. Các phương pháp được áp dụng cho uống nước, nước mặt đất nước và nước mưa. Các tuyến tính phạm vi ứng dụng của phần này của ISO 17378 là từ 0,02 mg/l để 100 mg/l. Mẫu chứa thạch tín hay địa chất ở nồng độ cao hơn so với các ứng dụng phạm vi có thể được phân tích theo thích hợp pha loãng.
Nói chung nước biển nằm ngoài phạm vi của phần này của ISO 17378. Nước biển mẫu có thể được phân tích bằng cách sử dụng một tiêu chuẩn bổ sung tiếp cận cung cấp cho rằng đây là xác nhận cho những mẫu dưới sự kiểm tra. Các phương pháp là không thể phát hiện hữu cơ thạch tín hợp chất hoặc cơ-đích hợp chất.
Sự nhạy cảm của phương pháp này phụ thuộc vào sự lựa chọn điều kiện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO