Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 17438 chỉ định hướng trong nhà kiến trúc hệ thống bao gồm cả các thành phần bổ sung được thêm vào sự tồn tại của NÓ hệ thống và sử dụng trường hợp trong việc cung cấp định vị trong nhà để loại khác nhau của người, bao gồm cả lái, hành khách, và đi bộ sử dụng cá nhân và chiếc xe của NÓ trạm.
— Các cá nhân và chiếc xe của NÓ đài trong vai trò của dùng cuối cuối chạy hướng trong nhà chức năng.
— Bản đồ trong nhà chứa trong nhà hình học, mạng sơ và ĐỊA điểm ưa thích dữ liệu phản ánh đặc điểm của không gian trong nhà.
— Định vị trong nhà dữ liệu tham khảo có chứa thông tin về vị trí cơ sở hạ tầng: AP, đầu Đọc, Bluetooth AP, etc.
— Nhà cung cấp dữ liệu để cung cấp các bản đồ trong nhà hoặc vị trí trong nhà dữ liệu tham khảo.
— Trong nhà dữ liệu máy chủ vấn để cung cấp những thông tin trong nhà dữ liệu máy chủ.
— Định vị trong nhà chức năng trong các cá nhân và chiếc xe của NÓ trạm sử dụng định vị trong nhà dữ liệu tham khảo.
— Định vị trong nhà chức năng trong các trung tâm của NÓ trạm sử dụng định vị trong nhà dữ liệu tham khảo.
— Diện giữa các P/V CỦA trạm và trung tâm của NÓ ga để giao bản đồ trong nhà, và dữ liệu vị trí trong nhà dữ liệu tham khảo.
Phần này của ISO 17438 bao gồm “thông Tin Chung”, cung cấp một tổng quan và cấu trúc của mỗi phần của ISO 17438. Nó cũng xác định “trường Hợp Sử dụng” liên quan đến sự định hướng trong nhà cho cá nhân và chiếc xe của NÓ trạm.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI