Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 17458 chỉ định kiểm tra sự phù hợp cho các điện vật lý lớp của FlexRay hệ thống truyền thông.
Phần này của ISO 17458 xác định một bài kiểm tra mà xem xét ISO 9646 tiêu chuẩn 17458-4.
Mục đích của việc này là một phần của ISO 17458 là cung cấp một tiêu chuẩn cách để xác minh cho dù FlexRay tài Xế xe Buýt và Hoạt động sản phẩm Sao là phù hợp để ISO 17458-4. Chính là động lực để đảm bảo một mức độ của khả năng tương tác của FlexRay tài Xế xe Buýt và Hoạt động Sao từ nguồn khác nhau trong một môi trường hệ thống.
Phần này của ISO 17458 cung cấp tất cả thông tin kỹ thuật để đảm bảo rằng kiểm tra kết quả sẽ giống hệt nhau ngay cả trên khác nhau, hệ thống kiểm tra điều kiện đặc biệt bộ kiểm tra và kiểm tra hệ thống đang tuân thủ theo nội dung của phần này của ISO 17458.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI