Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế đãi với số lượng đánh giá các đầu gây thiệt hại và đầu tầm nhìn trong polymer.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định hai phương pháp để đánh giá đầu thiệt hại và đầu tầm nhìn thể hiện bởi ba màu tọa độ của một 3-D màu mô hình.
Phương pháp Một sử dụng một mẹo đầu có khả năng khu vực-liên lạc hoặc dòng-liên lạc với vật liệu bề mặt dưới sự kiện tải. Nó là đại diện bởi đầu thiệt hại chỉ số (ĐẠN).
Phương pháp B sử dụng một mẹo đầu có khả năng dòng-liên hệ theo một tuyến tính tăng điều kiện tải. Nó là đại diện bởi đầu tầm nhìn chỉ số (SVI).
Các phương pháp này thích hợp để sử dụng với tráng và không tráng dẻo và bọt khuôn mẫu vật liệu.
Các phương pháp xác định kích thước ưa thích của kiểm tra mẫu vật và các ưa thích cào-mẹo học.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO