Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định bước quan trọng của một lượng thời gian thực trùng hợp chuỗi phản ứng (qPCR) phương pháp để đo sự phong phú của các lựa chọn vi khuẩn chuỗi gen từ đất DNA trích mà cung cấp một ước lượng được chọn vi khuẩn nhóm.
Đáng chú ý là số của gen không nhất thiết phải trực tiếp liên quan đến số của sinh vật đó đang đo. Ví dụ, số lượng số kết hợp giữa khí vũ khí là khác nhau, từ một bản sao để 20 bản khác nhau trong ngành vi khuẩn. Vì vậy, số 16 rRNA trình tự định lượng từ đất DNA chiết xuất không cho chính xác ước tính số lượng vi khuẩn đất. Hơn nữa, số lượng chuỗi không nhất thiết phải liên quan đến vi sinh vật sống và có thể bao gồm trình tự khuếch đại từ chết vi sinh vật.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI