Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định yêu cầu và kiểm tra phương pháp theo quy định điều kiện phòng thí nghiệm cho chiều dài của vết dò ống liên quan của họ và bơm (máy dò ống đo hệ thống) được sử dụng cho ngắn hạn số đo nồng độ quy định hóa chất trong không khí tại nơi làm việc.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là không áp dụng cho phép đo được thực hiện để chứng minh sự phù hợp với lâu dài hạn giá trị cá nhân tiếp xúc với một tài liệu tham khảo khoảng thời gian hơn 15 phút.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI