Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một phương pháp để xác định dày của đống trên bề mặt của một dệt sàn. Nó được áp dụng cho tất cả dệt trải sàn với đống có khả năng được cạo từ bề mặt, nhưng không may trải sàn khác nhau đống dày, hoặc mật độ, trừ khi các khu vực có thể được đo riêng.
Phương pháp này được sử dụng kết hợp với ce 8543 khoản 8.
Chú Ý những Khó khăn có thể được trải nghiệm khi sử dụng phương pháp này đối ngoại đống dệt trải sàn, dệt trải sàn với thuật đống và đổ đống dệt trải sàn, vì những vấn đề của xác định một phù hợp điểm kết thúc khi cắt những sản phẩm này. Các kết quả thu được từ các sản phẩm như do đó cần được đối xử một cách thận trọng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI