Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế trình bày nghị liên quan đến việc sử dụng mã hóa chương trình mô tả trong tài liệu tham khảo [1]-[2] trong các nhiệm vụ khác nhau hồ sơ mà gặp phải trong không gian nghiên cứu không gian hoạt động
và thăm dò trái Đất.
Trong tài liệu này, nó là giả định rằng ở phần cuối gửi các đồng bộ Hóa và Mã hóa Kênh sublayer
 chấp nhận tại một tốc độ không đổi chuyển khung hình của chiều dài cố định từ những dữ Liệu liên Kết giao thức sublayer;  thực hiện mã hóa và đồng bộ hóa chức năng lựa chọn cho các nhiệm vụ, và  cung cấp một liên tục và tiếp giáp dòng của kênh biểu tượng cho vật Lý lớp.
Vào cuối nhận được, các đồng bộ Hóa và Mã hóa Kênh sublayer:
 chấp nhận một liên tục và tiếp giáp dòng của kênh biểu tượng từ vật Lý lớp;  thực hiện các đồng bộ hóa và giải mã chức năng lựa chọn cho các nhiệm vụ, lưu Ý giải mã chức năng bao gồm xác nhận các khung hình để xác định chất lượng của họ đối với sự hiện diện có thể không bị phát hiện lỗi.
 cung cấp chuyển khung hình để liên Kết dữ Liệu giao thức sublayer.
Hồ sơ cho trái Đất để không gian và Gần đường dẫn ra khỏi phạm vi và không được giải quyết trong tài liệu này. Liên lạc hồ sơ cho không-phải-trái Đất liên kết đó hiện đang không được hỗ trợ bằng cách CCSDS, ví dụ qua dữ liệu tiếp
vệ tinh, không được giải quyết trong tài liệu này

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI