Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 17853:2011 xác định phương pháp cho việc lấy mẫu mặc hạt được tạo ra bởi phần cấy ghép thay thế trong con người và trong phần mô phỏng. Nó ghi rõ các bộ máy hoá chất và kiểm tra phương pháp để cô lập và đặc trưng cho cả hai polymer và kim loại hạt mặc từ mẫu mô cắt ra từ xung quanh công ty thay thế cấy được tại phẫu thuật sửa đổi hoặc bài khám nghiệm tử, và từ mẫu của liên thử nghiệm mô phỏng chất lỏng. Một số của các thủ tục này có thể chắc chắn là thích nghi để cô lập và đặc tính của hạt từ con người dịch sinh học (ví dụ như hoạt dịch).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page