Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định các yêu cầu và kiểm tra các phương pháp cơ phụ kiện thiết kế để tham gia áp lực nhựa đường ống hệ thống bao gồm chuyển phụ kiện để ống kim loại cho những điều sau đây:
— cung cấp nhiên liệu khí (KHÍ);
— cung cấp nước cho con người (W), bao gồm cả nguyên nước trước khi xử lý và cung cấp nước cho chung mục đích, cũng như hệ thống thoát nước ngầm và thoát nước dưới áp lực (P);
— cung cấp nước cho thủy lợi (tôi);
— công dụng (LÀ).
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là chỉ áp dụng đến cơ phụ kiện với điều hành-nhiệt độ và áp lực giới hạn như chỉ trong có liên quan hệ thống tiêu chuẩn.
Chú Ý MỘT danh sách các tiêu Chuẩn Quốc tế cho nhựa đường ống mà cơ phụ kiện có thể được sử dụng có thể được tìm thấy ở phụ Lục A.

Bích chưa được bao phủ bởi này tiêu Chuẩn Quốc tế.
Cơ phụ kiện cho nóng và nước lạnh hệ thống trong tòa nhà, cũng như cho sưởi ấm, các ứng dụng là không được bảo hiểm bởi này tiêu Chuẩn Quốc tế.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI