Thông Tin Chung
Phạm vi

Tài liệu này chỉ định kiểm tra sự phù hợp cho các điện vật lý lớp (ĐÁ) của LIN hệ thống truyền thông. Nó là một phần của tài liệu này để xác định một bài kiểm tra mà xem xét ISO 9646 tiêu chuẩn 17987-4.
Mục đích của tài liệu này là để cung cấp một tiêu chuẩn cách để xác minh cho dù một LIN tài xế xe buýt là phù hợp để ISO 17987-4. Chính là động lực để đảm bảo một mức độ của khả năng tương tác của LIN lái xe từ nguồn khác nhau trong một môi trường hệ thống.
Tài liệu này cung cấp tất cả các kỹ thuật cần thông tin để đảm bảo rằng kết quả kiểm tra đều phù hợp thậm chí trên khác nhau, hệ thống kiểm tra điều kiện đặc biệt bộ kiểm tra và kiểm tra hệ thống đang tuân thủ theo nội dung của tài liệu này.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI