Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 18069:2015 ghi rõ các số đo của sự ăn mòn đánh giá của sự ăn mòn cho thép không gỉ và nickel dựa hợp kim trong danh dự định chất lỏng và khả năng cho các tài liệu để passivate sau khi kích hoạt. Phương pháp này được thiết kế để được sử dụng để ước tính của các đồng phục tốc độ ăn mòn trong chất lỏng, dưới điều kiện không khí cho ngành công nghiệp hóa học theo các điều kiện môi trường và không phải là một bài kiểm tra trình độ. Nó cũng có thể được sử dụng để xác định chuẩn sơ đồ ăn mòn và lúc đó nhiệt độ ăn mòn tốc độ, vượt quá 0,1 mm/a.

ISO 18069:2015 không dành cho ăn mòn quá mức giá trên 1 mm/một kể từ một cao hơn tốc độ ăn mòn cho thấy rằng các thép không gỉ là không thích hợp trong các ứng dụng. Cũng không phải là dự định được sử dụng cho các giải pháp có halogenua, đặc biệt là clorua, vì những điều này có thể gây ra ăn mòn địa phương.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI