Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 18113 chỉ yêu cầu cung cấp thông tin của các nhà sản xuất của hồ sơ dụng cụ để tự thử nghiệm.
Phần này của ISO 18113 cũng áp dụng cho bộ máy và thiết bị định được sử dụng với XÉT công cụ để tự thử nghiệm.
Phần này của ISO 18113 cũng có thể được áp dụng cho các phụ kiện.
Phần này của ISO 18113 không áp dụng cho
một) hướng dẫn cụ phục vụ sửa chữa,
b) XÉT hoá chất, kể cả hiệu chuẩn và kiểm soát tài liệu để sử dụng trong kiểm soát của thuốc thử,
c) XÉT công cụ để sử dụng chuyên nghiệp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page