Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một giới thiệu về làm thế nào để áp dụng hiệu theo dõi và chẩn đoán cho máy, nhóm của máy móc, để hoàn thành công nghiệp cài đặt (thiết bị) thường che toàn bộ cuộc đời của các máy.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là nhằm
— giới thiệu những thuật ngữ đặc biệt liên quan đến giám sát hoạt động và chẩn đoán của máy,
— mô tả các loại giám sát và bảo thủ tục và giá trị của họ,
— hướng dẫn cài đặt của giám sát hoạt động và chẩn đoán hệ thống
— phác thảo phương pháp và yêu cầu để thực hiện giám sát hoạt động và chẩn đoán của máy móc, và
— cung cấp thông tin về giải thích dữ liệu, và tiêu chuẩn đánh giá và yêu cầu báo cáo.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm thủ tục thử nghiệm để xác định chính xác của giám sát hoạt động và chẩn đoán hệ thống và các thủ tục (bao gồm cả đầu vào cung cấp cho chuẩn hiệu suất của thiết bị).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI