Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định Mệnh Hoạt động (MO) tin Nhắn Lớp trừu Tượng (MAL) trong
sự phù hợp với khuôn khổ dịch vụ xác định trong Nhiệm vụ Hoạt động dịch Vụ Khái niệm, CCSDS 520.0-
G-3, Nhiệm Vụ Hoạt Động Dịch Vụ Khái Niệm.
MO MAL là một khuôn khổ cung cấp dịch vụ chung mẫu cho các Nhiệm vụ Hoạt động dịch vụ xác định trong Nhiệm vụ Hoạt động dịch Vụ Khái niệm, CCSDS 520.0-G-3. Những Nhiệm vụ Hoạt động dịch vụ là xác định
ở điều khoản của MAL.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định trong một bản tóm tắt cách thức, MAL trong điều kiện:
một) các khái niệm rằng nó được xây dựng trên b) loại cơ bản nó cung cấp;
c) các tiêu đề tin nhắn yêu cầu bởi các lớp, d) các mối quan hệ giữa, và giá trị trình tự của các tin nhắn, và kết quả là hành vi.
Nó không xác định:
một) cá nhân, triển khai, hoặc các b) việc thực hiện thực thể hoặc diện trong các hệ thống thực sự; c) các phương pháp hay nghệ cần thiết cho truyền thông. Phạm vi và lĩnh vực của ứng dụng là hơn nữa chi tiết trong subclause 1.3 của kèm theo CCSDS
xuất bản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI