Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế có những định nghĩa cơ bản đo yêu cầu chi tiết kỹ thuật và đề nghị cho QUÉT và giấy in.
Các thông số của một tài liệu được in cho VĂN phương tiện truyền thông đang được bảo hiểm. Đây là :
– quang chỗ ở của các giấy để được sử dụng;
– quang và chiều chỗ ở của các mẫu mực hình thành VĂN nhân vật;
– các yêu cầu cơ bản liên quan đến vị trí của VĂN nhân vật trên giấy.
Các yếu tố của mỗi người trong các khu vực này thích hợp để QUÉT được xác định. Định nghĩa của các mặt hàng được đưa ra và các căn cứ cho phép đo được thành lập.
Cơ bản kỹ thuật áp dụng cho tất cả QUÉT tài liệu được áp đặt và đề nghị cho việc thực hiện một QUÉT hệ thống đang được thực hiện.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI