Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp thực hiện được cho việc sử dụng Tần số Radio (RFID) giao thức và các tiêu chuẩn truyền thông trong hỗ trợ của quản lý kho hoạt động
liên kết với nhiệm vụ không gian. Sự thực hiện được chứa trong này tiêu Chuẩn Quốc tế cho phép thành viên cơ quan để chọn
lựa chọn tốt nhất(s) sẵn cho tương thích RFID dựa trên truyền thông trong sự hỗ trợ của kho
ứng dụng quản lý. Các đặc điểm kỹ thuật của một Thực tế đề Nghị tạo điều kiện cho tương thích thông tin và hình thức nền tảng cho sự hỗ trợ của hệ thống truyền thông giữa riêng biệt
thành viên các cơ quan không gian. Này tiêu Chuẩn Quốc tế là mục tiêu hướng tới thụ động (sóng) label truyền trong 860 MHz – 960 MHz Siêu Cao Tần số (UHF) radio ban nhạc. Đề nghị thực tiễn được áp dụng cho cả hai trên mặt đất (dựa trên mặt đất) và không dựa vào hàng tồn kho tự động quản lý hệ thống chỉ sử dụng thụ động
Label. RFID hoạt động hệ thống và sử dụng label cho chính xác tài sản địa này không được bảo hiểm ở đây
Tiêu Chuẩn Quốc Tế.
Phạm vi và lĩnh vực của ứng dụng là hơn nữa chi tiết trong subclause 1.3 của kèm theo CCSDS
xuất bản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO