Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế địa chỉ cần một tiêu chuẩn thông tin người mẫu có khả năng hỗ trợ từ Xa/telecommand phương (TM/TC) định nghĩa trên rộng nhất của không gian lĩnh vực hoạt động. Mục đích là để cho phép TM/TC định nghĩa được trao đổi giữa các tổ chức khác nhau và các hệ thống thường xuyên vào
ranh giới trong nhiệm vụ giai đoạn mà không cần chỉnh xuất nhập khẩu, lại xác nhận, hoặc thậm chí tái
thực hiện nhiệm vụ cơ sở dữ liệu.
Phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế là giới hạn cho những vệ tinh đo từ xa và chỉ huy siêu dữ liệu xây dựng cần thiết để thực hiện vệ tinh và trọng tải dữ liệu xử lý. Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm
các siêu dữ liệu cần thiết để:
 Xác định được cấu trúc và tự của cả hai CCSDS gói và ĐÃ khung;
 Xác định thao tác dữ liệu cần thiết cho đóng gói và giải nén của dữ liệu cá nhân;  mô Tả lệnh dữ liệu đó lệnh xác định số đặc điểm kỹ thuật, và xác nhận
tiêu chí;
 Xác định số và lệnh mã hóa;
 Xác định dữ liệu tài sản bao gồm cả định giá trị hiệu lực tiêu chí, và dữ liệu phụ thuộc. Phạm vi này tiêu Chuẩn Quốc tế không mở rộng để:
 Dữ liệu phân phối cơ chế hoặc quy tắc  Lệnh và dữ liệu giao thông số  RF hoặc tương tự dòng đặc;
 Dữ liệu nhóm bao gồm cả tập hợp và mạch lạc bộ dữ liệu;  dữ Liệu đại diện (hình dung tính);
 Lập kế hoạch cấu hình tài sản;
 Quỹ đạo chỗ ở;
 Hiển Thị;  Chuyến Bay Phần Mềm.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ có địa chỉ định nghĩa của TM/TC dữ liệu, nhưng không phải là một đặc điểm kỹ thuật cho những
chuyển sống hay lịch sử TM/TC dữ liệu – đây là một siêu dữ liệu đặc điểm kỹ thuật, không phải là một dữ liệu đặc điểm kỹ thuật

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI