Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế là một trong những gia đình của các tài liệu xác định VIẾT-tuân thủ dịch vụ được
được cung cấp bởi trên tàu subnetworks.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế định nghĩa vụ và phục vụ giao diện được cung cấp bởi người VIẾT cầu sử Gói
Dịch vụ. Phạm vi của nó là để xác định vụ chỉ và không để xác định phương pháp của cung cấp dịch vụ hơn một
nhiều trên tàu liên kết dữ liệu.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế tuân theo các nguyên tắc đặt ra trong tàu vũ Trụ trên Tàu Giao dịch Vụ
Sách xanh và được thiết kế để được áp dụng cùng với nó. Các giao thức mà cung cấp dịch vụ này đang được
tài liệu cho cá nhân liên kết, và đây có thể là trong tầm nhìn của nhiệm vụ cá nhân, cơ quan, hoặc CCSDS,
tùy thuộc vào hoàn cảnh tương lai.
Phạm vi và lĩnh vực của ứng dụng là hơn nữa chi tiết trong subclause 1.2 của kèm theo CCSDS
xuất bản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO