Thông Tin Chung
Phạm vi

Không Gian liên Kết mở Rộng (TAY) Tài xác định một bộ của TAY dịch Vụ Chuyển giao cho phép
nhiệm vụ gửi về phía trước không gian liên kết dữ liệu các đơn vị đến một tàu vũ trụ và để nhận được trở về không gian liên kết dữ liệu từ đơn vị
một vũ trụ. Một tập hợp những dịch vụ là quy định của chính thức Chuyển giao dịch Vụ Khuyến khích tiêu Chuẩn.
Các chính thức Chuyển giao dịch Vụ Khuyến khích tiêu Chuẩn xác định:
một) các hoạt động cần thiết để cung cấp dịch vụ chuyển;
b) các thông số dữ liệu liên kết với mỗi hoạt động;
c) các hành vi đó là kết quả từ những lời gọi của mỗi hoạt động, và
d) các mối quan hệ giữa, và giá trị trình tự của các hoạt động và kết quả là những hành vi.
Tuy nhiên, họ cố tình không xác định phương pháp hay nghệ cần thiết cho truyền thông.
Mục đích của việc này tiêu Chuẩn Quốc tế là để xác định một giao thức cho chuyển của TAY giao Thức đơn Vị dữ Liệu
(PDUs) xác định trong TAY Chuyển giao dịch Vụ Khuyến khích tiêu Chuẩn bằng cách sử dụng các giao thức Internet TCP
(Truyền kiểm Soát giao Thức và IP (Thức Internet) cho chuyển dữ liệu và Cú pháp Trừu tượng ký Hiệu
Một (FED.1) cho dữ liệu mã hóa. Giao thức này được gọi là Internet TAY giao Thức Một (ISP1).
Này tiêu Chuẩn Quốc tế định nghĩa giao cho chuyển của TAY PDUs giữa một TAY người một TAY
cung cấp hệ thống trong điều kiện:
một) các thủ tục được sử dụng để thiết lập phát hành và hiệp hội
b) các tin nhắn trao đổi trên một thành lập hội
c) các thủ tục được sử dụng để giám sát tình trạng của dữ liệu truyền thông nối, và
d) các phương pháp được sử dụng để đảm bảo rằng các dữ liệu đang được chuyển đổi giữa khác nhau và các đại diện trên
nền tảng khác nhau.
Nó không xác định:
một) kế cá nhân, triển khai, hoặc sản phẩm;
b) cấu hình của các dữ liệu truyền thông cơ sở hạ tầng, bao gồm cả cấu hình của một đường hầm và IP
giao thức;
c) các phương tiện mà địa chỉ (địa chỉ IP và đáng số cổng) có đồng ý, được giao, và
truyền đạt.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế để đáp ứng những yêu cầu áp đặt bởi các tiêu Chuẩn Quốc tế cho TAY
dịch vụ chuyển rằng đã có sẵn khi điều này tiêu Chuẩn Quốc tế được phát hành. Các giao thức quy định
này tiêu Chuẩn Quốc tế phù hợp với yêu cầu trên dữ liệu truyền thông dịch vụ đặt ra trong những
Tiêu Chuẩn quốc tế phạm vi và lĩnh vực của ứng dụng là hơn nữa chi tiết trong subclause 1.3 của kèm theo CCSDS
xuất bản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI