Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một khuôn khổ cho những thuật ngữ trên mô phỏng sinh học trong khoa học và công nghiệp và mục đích giáo dục.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế được thiết kế để cung cấp một phù hợp khuôn khổ cho phỏng sinh học ứng dụng. Lĩnh vực của mô phỏng sinh học được phân loại và được xác định, rất nhiều điều khoản được mô tả, và một mô tả của quá trình áp dụng phỏng sinh học phương pháp từ sự phát triển của những ý tưởng mới để phỏng sinh học được cung cấp sản phẩm. Những giới hạn và tiềm năng hơn là một sự đổi mới tiếp cận hoặc như một chiến lược, cũng là minh họa. Ngoài ra, này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp một tổng quan của các khu vực khác nhau của dụng và mô tả như thế nào phỏng sinh học phương pháp khác với cổ điển hình thức của nghiên cứu và phát triển. Nếu một hệ thống kỹ thuật là phải chịu một quá trình phát triển theo tiêu Chuẩn Quốc tế, sau đó nó được cho phép để được gọi là một “phỏng sinh học” hệ thống.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp hướng dẫn và hỗ trợ cho nhà, thiết kế, và những ai muốn tìm hiểu về các phỏng sinh học quá trình phát triển và hợp phỏng sinh học phương pháp vào công việc của họ nhắm vào một ngôn ngữ chung cho các nhà khoa học và làm việc trong lĩnh vực của mô phỏng sinh học. Nó có thể được áp dụng bất cứ nơi nào thiên nhiên đã tạo ra một hệ thống sinh học đủ tương tự như các kỹ thuật hệ thống mục tiêu đó có thể được sử dụng để phát triển một kỹ thuật đương.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI