Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định một 7-theo dõi, 8 hàng mỗi mm (rpmm) [200 hàng mỗi inch (bộ điều khiển trung tâm)] 12,7 mm (0.5 trong) rộng băng cho hoán đổi của băng giữa thông tin hệ thống xử lý mà sử dụng 6 7-bit mã hoá nhân vật bộ việc này là quy định ở ISO 646. Nó nói chỉ để băng ghi hình kỹ thuật mà hướng từ hóa trên danh nghĩa là dọc như trái ngược với danh nghĩa ngang.
Ghi CHÚ
1 Số các khía cạnh khác của yêu cầu mã hóa như ý nghĩa của nhị phân chữ số thứ tự của các ký tự, làm không sử dụng vị trí và từ dán nhãn cho sử dụng trên băng, là chủ đề của ISO/IEEE 961 và ISO/IEEE 1001.
2 chi Tiết của chưa cuộn băng và được xác định trong bổ sung công bố CHUẨN 1864.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI