Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 18629 cung cấp một đại diện của các khái niệm rằng thuộc về bên Ngoài lõi của ngôn ngữ qua một bộ tiên đề và định nghĩa. Các tiên đề cung cấp một tiên đề của ngữ cho thuật ngữ trong các chuẩn 18629 lõi Ngoài.
Sau đây là trong phạm vi của phần này của ISO 18629:
— sự kết hợp của hoạt động lớn và nhỏ;
— rời hoạt động và nước;
— khó khăn về sự xuất hiện của các hoạt động
— đồng thời, cho nguyên thủy hoạt động.
— phức tạp hoạt động.
— xuất hiện của phức tạp hoạt động

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI