Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 18674 đưa ra các quy tắc chung cho các giám sát hoạt động của đất của cấu trúc tương tác với đất của địa đầy, và các hoạt động địa.
Chú Ý ISO 18674 đáp ứng những yêu cầu cho quy tắc chung cho các giám sát hoạt động của đất của cấu trúc tương tác với đất của địa đầy, và địa hoạt động như một phần của địa điều tra và kiểm tra theo VI 1997-1 và VI 1997-2.
Đặc biệt này một phần của ISO 18674 áp dụng cho trường thiết bị đo đạc và số đo thực hiện
— kết nối với trang web điều tra của đất và đá,
— kết nối với quan sát thủ tục thiết Kế,
— kết nối với các hoạt động của địa cấu trúc trước khi, và sau khi xây dựng,
— cho đất hành vi đánh giá, ví dụ như không ổn định sườn, củng cố etc.
— cho các bằng chứng hoặc theo dõi của một trạng thái cân bằng mới trong đất, sau khi xáo trộn của trạng thái tự nhiên của bởi xây dựng các biện pháp (ví dụ như nền tảng vô, khai quật của đất, đường hầm),
— cho các bằng chứng hoặc theo dõi của sự ổn định, bảo trì, và an toàn của trúc và hoạt động đó có thể là ảnh hưởng bởi địa xây dựng,
— cho vĩnh cửu của bằng chứng, và
— cho việc đánh giá và kiểm soát của địa hoạt động.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI