Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 60601-1:1988 Khoản 1, áp dụng, trừ như sau:
Sửa đổi (thêm vào cuối 1,1):
1.1 Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cầu cho sự an toàn và cần thiết suất của di chuyển oxy lỏng, hệ thống đó là một cung cấp nguồn oxy trị liệu. Các thiết bị này thường có một đơn vị di động để được thực hiện bởi hay với các bệnh nhân trong khi sử dụng các tàu được sử dụng để nạp các đơn vị di động. Các thiết bị được sử dụng chủ yếu ở nhà chăm sóc các ứng dụng và trong việc chăm sóc sức khỏe tiện nghi/tổ chức. Các thiết bị này thường có sự giám sát chuyên nghiệp.
Oxy lỏng tàu sử dụng như một nguồn cung cấp cho oxy hệ thống ống dẫn dầu sẽ được loại trừ khỏi đây tiêu Chuẩn Quốc tế.
Những yêu cầu này tiêu Chuẩn Quốc tế mà thay thế hoặc sửa đổi các yêu cầu của IEC 60601-1:năm 1998 và sửa Đổi 1 (năm 1991) và 2 (năm 1995) được thiết kế để chiếm ưu tiên tương ứng yêu cầu chung.
1.4 Ngoài ra:
Chú Ý kế Hoạch và thiết kế các sản phẩm tuân thủ điều này tiêu Chuẩn quốc tế có thể có tác động môi trường trong suốt cuộc đời sản phẩm. Khía cạnh môi trường sẽ được giải quyết trong phụ Lục B. Khía cạnh khác của tác động môi trường sẽ được giải quyết trong ISO 14971.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI