Thông Tin Chung
Phạm vi

IEC 60601-1:1988 Khoản 1, áp dụng, trừ như sau:
Sửa đổi (thêm vào cuối 1,1):
1.1
Này tiêu Chuẩn Quốc tế quy định cầu cho sự an toàn và cần thiết suất của màn hình sử dụng
để phát hiện rõ ràng đe dọa cuộc sống events1) ở ngủ, hoặc nghỉ ngơi trẻ em dưới ba tuổi. Này
Tiêu Chuẩn quốc tế áp dụng cho các thiết bị được sử dụng ở nhà chăm sóc các ứng dụng. Những màn hình thường sử dụng
không liên tục giám sát chuyên nghiệp.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế cũng áp dụng cho các phụ kiện, ví dụ như dò và cáp cần thiết để áp dụng những
theo dõi cho bệnh nhân.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không áp dụng để giám sát thiết kế để sử dụng trong việc chăm sóc sức khỏe tiện nghi/tổ chức.
Những yêu cầu này tiêu Chuẩn Quốc tế, mà thay thế hoặc sửa đổi các yêu cầu của
IEC 60601-1:1988 và sửa Đổi 1 (năm 1991) và 2 (năm 1995), được thiết kế để có được ưu tiên hơn những
tương ứng yêu cầu chung.
1.4
Ngoài ra:
Chú Ý kế Hoạch và thiết kế các sản phẩm tuân thủ tiêu Chuẩn này có thể có tác động môi trường trong suốt
sản phẩm đời. Khía cạnh môi trường sẽ được giải quyết trong phụ Lục B. Khía cạnh khác của tác động môi trường được
giải quyết trong ISO 14971.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO