Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO năm 1891 xác định nghĩa cho buộc sơn, chủ yếu là dành cho ăn mòn và mục đích chức năng.
Các điều khoản là chủ yếu là dành cho sử dụng kết hợp với ce 4042 CHUẨN 10683 tiêu chuẩn 10684.
Một ngôn ngữ danh sách của các điều khoản trong chữ cái theo thứ tự là trong phụ Lục A.
Chú Ý 1 Cho các điều khoản chung khác liên quan đến bề mặt sơn, xem ví dụ ISO 1461 tiêu chuẩn 2080
Ý 2, Cho dây buộc điều kiện thấy ví dụ ISO 225 CHUẨN NĂM 1891 CHUẨN 4753 tiêu chuẩn 14588
Chú Ý 3 ngoài các điều khoản sử dụng trong ba chính thức ISO ngôn ngữ (tiếng anh, tiếng pháp và tiếng nga) này tiêu Chuẩn Quốc tế cho các điều khoản tương đương ở Trung quốc, đức, ý và tây ban nha thụy điển; này đã được đưa vào các yêu cầu của ISO ủy Ban Kỹ thuật CHUẨN TC 2/SC 14 và được công bố dưới trách nhiệm của các thành viên cơ quan cho Trung quốc (SAC) Đức (DIN), Ý (HIỆP), Nhật bản (BẠN), Tây ban nha (AENOR) và Thụy điển (CHỊ). Tuy nhiên, chỉ có điều kiện đưa ra trong chính ngôn ngữ có thể được coi là ISO điều khoản.
Tiếp theo lệnh của ngôn ngữ
vi: anh
cha: pháp
ru: nga
de: đức
vi: Trung quốc
nó: ý
ja: Nhật bản
es: tây ban nha
sv: thụy điển

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI