Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế thiết lập phương pháp thử nghiệm cho đo sự ổn định của phim ảnh dành cho kho lưu trữ hồ sơ y tế. Nó được áp dụng cho xám hình ảnh trên phim sử dụng trong chế độ truyền được dựa trên xử lý nhiệt liệu (photothermography, đo nhiệt, microcapsule) hoặc tạo ra bởi phun in ấn. Xử lý nhiệt liệu có một cơ sở an toàn polyester [nhiều (chiếm nguồn cấp dữ liệu)] và làm việc với chủ yếu là bạc behenate muối phân tán trong không sệt nhũ hay thuốc nhuộm-dựa microcapsule nhũ rằng đang xử lý nhiệt để sản xuất ra một màu đen và trắng ảnh. Trong phun mực in những giọt nước bồn vào một bộ phim với một mực-nhận lớp để sản xuất ra một màu xám ảnh.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế không bao ướt-xử lý đen và trắng hay đen và trắng. Nó không phải là đối y tế hình ảnh màu sắc hay in màu tạo ra bởi màu phun thuốc nhuộm hoặc khuếch tán chuyển nhiệt (D2T2). Nó cũng không bao y tế màu xám hình ảnh in trên phản vật liệu để giới thiệu hay mục đích filmless hệ thống như hình ảnh lưu trữ và hệ thống truyền thông (PAC) trong hình ảnh y tế.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế đã yêu cầu sự lựa chọn tùy ý của “minh họa điểm kết thúc” để thay đổi màu sắc và cảm nhận trái ngược với miêu tả định lượng thay đổi do vật chất lão hóa. Ngoại suy dựa trên ‘minh họa điểm kết thúc’ không có bất kỳ chứng minh hoặc chẩn đoán lâm sàng do thiếu tương ứng đáng kể điểm bởi x-quang.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI