Thông Tin Chung
Phạm vi

1.1 phần Này của ISO 19065 thiết lập một hệ thống tên gọi cho acrylonitrile-ủy-acrylate (CHÂU), acrylonitrile-(chiếm-propen nóng)-ủy viên (AEPDS) và acrylonitrile-(clo polyethylene)-ủy viên (ACS) tài liệu đó có thể được dùng như là cơ sở cho kỹ thuật.
1.2 Các loại CHÂU, AEPDS và ACS nhựa được phân biệt nhau bởi một hệ thống phân loại dựa trên mức độ thích hợp của các designatory tài sản:
một) Vicat nhiệt độ,
b) tan khối lượng-dòng chảy,
c) Charpy khía tác động mạnh,
d) kéo cá
và thông tin về thành phần định và/hoặc phương pháp chế tài sản quan trọng hóa gia màu, chất độn và tăng cường, vật liệu.
1.3 phần Này của ISO 19065 là áp dụng cho tất cả CHÂU, AEPDS và ACS vật bao gồm một giai đoạn liên tục chủ yếu dựa trên ủy-acrylonitrile (SAN) chất xúc tác (trong đó ủy phần có thể là ủy viên chính nó và/hay sử dụng-ra nghỉ ủy) và một phân tán trong giai đoạn chủ yếu dựa trên
— acrylate (CHÂU liệu),
— chiếm-propen nóng (CHỐNG) (AEPDS liệu),
— clo polyethylene (ACS liệu),
có hoặc không có thành phần khác trong với số lượng như quy định trong dữ liệu khối 1.
Nó được áp dụng đến CHÂU, AEPDS và ACS liệu đã sẵn sàng để sử dụng bình thường trong các hình thức của bột, hạt mưa hay chip, không thay đổi hoặc sửa đổi màu hóa gia chất độn, etc.
Phần này của ISO 19065 không áp dụng cho liệu
một) có ít hơn 10 % bằng khối lượng của acrylonitrile trong giai đoạn liên tục;
b) với một Charpy khía tác động mạnh của ít hơn 3 cang/m2;
c) có ít hơn 50 % bằng khối lượng của acrylate ở trong giai đoạn trong trường hợp của CHÂU;
d) có ít hơn 50 % bằng khối lượng của chiếm-propen-tổng ở trong giai đoạn trong trường hợp của AEPDS;
e) có ít hơn 50 % bằng khối lượng của clo polyethylene ở trong giai đoạn trong trường hợp của ACS.
1.4 Nó không có ý định để ngụ ý rằng liệu có cùng một tên cung cấp cho nhất thiết phải là một suất. Phần này của ISO 19065 không cung cấp dữ liệu kỹ thuật, hiệu suất dữ liệu hoặc dữ liệu trên xử lý điều kiện đó có thể là cần thiết để xác định một tài liệu cho một ứng dụng cụ và/hoặc phương pháp xử lý.
Nếu như các tài sản được yêu cầu, chúng sẽ được xác định theo phương pháp thử xác định trong ISO 6402-2, nếu thích hợp.
1.5 để xác định một dẻo liệu cho một ứng dụng cụ thể, hay để đảm bảo tái chế, yêu cầu thêm có thể được đưa ra trong dữ liệu khối 5 (xem 3.1).

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI