Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế chỉ định loại dữ liệu và danh sách mã kết hợp với những các loại để thực hiện chuyển nút và dịch vụ của họ trong giao thông vận tải mô và địa điểm dựa dịch vụ.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm những điều sau đây:
— xác định chuyển các nút trong một phương thức cách như vậy nghĩa là tổng hợp lệ cho tất cả các loại phương tiện vận tải và chế độ;
— đường dẫn nút chuyển đến một địa điểm,
— tập trung vào các thuộc tính xác định chuyển nút trong mối quan hệ với nút trong trạng thái cụ thể mạng;
— xác định danh tính của chuyển nút đó có liên quan để đi du lịch kế hoạch và mô hình của tương thích hệ thống giao thông vận tải kế hoạch;
— xác định một bộ dịch vụ và phương tiện mà có thể liên quan đến chuyển giao nút và một cách để cung cấp thông tin về tiếp cận sai lệch và hạn chế liên quan đến những vụ và tiện nghi.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là áp dụng cho vận chuyển cơ sở hạ tầng chủ sở hữu và vận hành khi xác định và/hoặc mô tả của họ vận chuyển cơ sở hạ tầng và cho giao thông dịch Vụ liên quan đến khi các nhà cung Cấp, cung cấp thông tin cho khách lữ hành và những người khác.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là giới hạn vận chuyển người, và cũng là giới hạn tĩnh đi-và nhận ra điểm. Chính tập trung vào chuyển nút là một phần của giao thông công cộng mạng đang nằm trong mạng lưới đường, nhưng điều này tiêu Chuẩn Quốc tế cũng áp dụng cho chuyển nút trong mạng lưới đường sắt và trong không và đường biển vận mạng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO