Thông Tin Chung
Phạm vi

Tài liệu này ghi rõ các cấu trúc yêu cầu cho các cần cẩu biển của xây dựng kim loại.
Tài liệu này là áp dụng những điều sau đây loại cần cẩu biển:
— boong cần cẩu gắn trên tàu để xử lý hàng hoặc thùng chứa trong cảng hoặc che chở điều kiện nước;
— cần cẩu nổi hoặc lấy cẩu gắn trên tàu, sà lan hoặc phao cho điều hành ở bến cảng điều kiện;
— phòng máy cần cẩu và cung cấp cần cẩu, etc. gắn trên tàu (bao gồm cả nổi bến cảng) cho thiết bị xử lý và cửa hàng ở bến cảng điều kiện.
Chú Ý Hải cẩu trong các loại khác, có thể đề cập đến tài liệu này.

Tài liệu này không áp dụng với những điều sau đây:
— tối thiểu vận hành xung quanh nhiệt độ dưới -20 °C;
— tối đa vận hành xung quanh nhiệt độ trên 45 °C;
— vô tai nạn hoặc va chạm;
— nâng hoạt động dưới mực nước biển,
— giao thông vận tải, lắp ráp, tháo dỡ và ngừng hoạt động của các cần cẩu
— nâng phụ kiện, tức là bất kỳ mục giữa các cần cẩu và tải;
— nâng hoạt động liên quan đến nhiều hơn một cần cẩu;
— bàn tay cung cấp các cần cẩu
— cứu hộ khẩn cấp hoạt động;
— bờ biển phía hàng xử lý các cần cẩu
— di cần cẩu trên tàu
— nâng thiết bị cho thuyền cứu sinh, liferafts nhà ở thang và phi công thang;
— tung ra các thiết bị cho sự sống còn nghề và thuyền cứu hộ;
— cầu tầu, chỗ ở và phi công thang và họ xử lý các thiết bị.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI