Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế cung cấp hướng dẫn để thiết lập phát triển khai, đánh giá duy trì và cải thiện một cách hiệu quả và đáp ứng phù hợp quản lý hệ thống trong một tổ chức.
Hướng dẫn trên tuân thủ quản lý hệ thống đang được áp dụng cho tất cả loại của các tổ chức. Mức độ của những ứng dụng của những hướng dẫn này phụ thuộc vào kích cỡ, cấu trúc, thiên nhiên và sự phức tạp của tổ chức. Này tiêu Chuẩn Quốc tế được dựa trên những nguyên tắc của quản trị tốt, tỉ minh bạch và sự bền vững.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO