Thông Tin Chung
Phạm vi

Tài liệu này chỉ rõ sự cần thiết đặc tính và sự phổ biến yêu cầu và kiểm tra phương pháp để cung cấp hệ thống được sử dụng trong việc xử lý, giao thông vận tải và lưu trữ cho ngành công nghiệp ô tô. Những ứng dụng của hệ thống như vậy được mô tả trong phụ Lục B.
Đây chứa được dựa trên mô-đun khu vực 600 mm × 400 mm, 550 mm × 366 mm và 600 mm × 500 mm và các đơn vị theo ISO 3394 tiêu chuẩn 3676.
Tài liệu này được thiết kế để đọc được kết hợp với các phần đặc biệt mà chỉ định chọn hệ thống.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI