Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 20022 ghi rõ các đặc tính của MessageTransportSystem cần thiết cho một tiêu chuẩn 20022
BusinessTransaction và MessageDefinition. Thay đổi giá trị của các Đặc điểm MessageTransport
có thể ảnh hưởng đến BusinessTransaction và MessageDefinition.
Mỗi BusinessTransaction trong các chuẩn 20022 Kho lưu trữ liên kết với một MessageTransportMode. Những
MessageTransportMode xác định giá trị cho các MessageTransportCharacteristics.
Phần này của ISO 20022 đặc biệt không xác định dây cấp khả năng tương tác của thông điệp phương tiện vận tải. Những
tổng thể là cấu trúc của một lớp đặc điểm kỹ thuật để sửa 20022 có thể được thực hiện hơn nhiều, tin nhắn
vận chuyển. Phần này của ISO 20022 xác định, chỉ có những đặc tính cần thiết cho tương hợp tại doanh nghiệp
quá trình và tin nhắn cấp.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI