Update: 12/11/2019 by ISO-CERT-VN

Thông Tin Chung
Phạm vi

Phần này của ISO 20282 cung yêu cầu và đề nghị cho các thiết kế của dễ dàng để hoạt động sản phẩm hàng ngày, nơi một cách dễ dàng hoạt động địa chỉ một tập hợp các khái niệm về khả năng sử dụng quan tâm với người sử dụng diện bởi dùng tài khoản của các người dùng đặc tính và bối cảnh của việc sử dụng.
Phần này của ISO 20282 được thiết kế để được sử dụng trong sự phát triển của các sản phẩm hàng ngày, mà nó
— xác định dễ dàng hoạt động,
— giải thích mà khía cạnh của bối cảnh của sử dụng có liên quan, và
— mô tả các đặc tính của dự định dùng số đó có thể ảnh hưởng đến khả năng sử dụng.
Các người sử dụng dự định của phần này của ISO 20282 có khả năng sử dụng các chuyên gia, ergonomists, thiết kế sản phẩm tương tác, thiết kế, nhà sản xuất và những người khác tham gia thiết kế và phát triển của các sản phẩm hàng ngày.
Phần này của ISO 20282 được áp dụng cho cơ khí và/hoặc điện sản phẩm với một diện mà một người có thể hoạt động hoặc trực tiếp từ xa đến được truy cập vào các chức năng cung cấp. Những sản phẩm này rơi vào ít nhất một trong các loại sau:
một) sản phẩm tiêu dùng, thiết kế cho tất cả các công đó là mua chuộc, hoặc thuê sử dụng, và đó có thể là sở hữu cá nhân, công tổ chức, hoặc công ty tư nhân;
b) sản phẩm tiêu dùng, thiết kế để được mua và sử dụng bởi một cá nhân cho cá nhân chứ không phải là chuyên nghiệp sử dụng (ví dụ như đồng hồ báo thức, ấm điện thoại, khoan điện);
c) đi bộ-và sử dụng sản phẩm đó cung cấp một dịch vụ cho công (như vé máy bán hàng tự động, phô-tô, máy thiết bị tập thể dục);
d) sản phẩm được sử dụng trong một môi trường làm việc, nhưng không phải là một phần của các hoạt động chuyên nghiệp (ví dụ như một máy pha cà phê ở trong một văn phòng);
e) sản phẩm bao gồm cả phần mềm hỗ trợ các mục tiêu chính của sử dụng sản phẩm (ví dụ như một đĩa CD player).
Phần này của ISO 20282 là không áp dụng với những điều sau đây:
f) hoàn toàn là sản phẩm vật lý nếu không có một tương tác dùng diện (như một cái bình hay một cái búa);
g) sản phẩm mà xuất hiện hay thời trang là mục tiêu chính (như một chiếc đồng hồ không có dấu hiệu);
h) sản phẩm cần chuyên gia đào tạo, cụ thể kỹ năng hoặc chuyên môn (như một nhạc cụ hoặc một chiếc xe hơi);
tôi) phần mềm độc lập sản phẩm;
j) sản phẩm dự định được sử dụng cho các hoạt động chuyên nghiệp chỉ.
Chú Ý 1 Vài sản phẩm bao gồm các yếu tố trong phạm vi của phần này của ISO 20282 và cùng một lúc những điều đó là không. Ví dụ, nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng một công truy cập internet thiết bị đầu cuối như chuyển thiết bị đầu cuối và tắt đang nằm trong phạm vi của phần này của ISO 20282, trong khi nhiệm vụ liên quan đến việc sử dụng chung của internet từ các thiết bị đầu cuối là không.
Ý 2 phần Này của ISO 20282 có thể được sử dụng kết hợp với ce 13407 đó mô tả như thế nào để đưa tài khoản của rộng hơn khía cạnh của khả năng sử dụng trong vòng một con người làm trung tâm thiết kế quá trình.
Ý 3 Một số sự hướng dẫn của phần này của ISO 20282 có thể được áp dụng cho các loại khác của hệ thống trong sử dụng hàng ngày.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm

You cannot copy content of this page