Thông Tin Chung
Phạm vi

ISO 20361:2015 ghi rõ tất cả các thông tin cần thiết để thực hiện một cách hiệu quả và dưới chuẩn điều kiện các quyết định tuyên ngôn, và xác của những tiếng ồn trong không khí thải của máy bơm chất lỏng hoặc máy bơm. Nó ghi rõ những tiếng ồn đo phương pháp và các hoạt động và lắp điều kiện đó sẽ được sử dụng cho các bài kiểm tra.

Tiếng ồn thải đặc điểm bao gồm phát âm thanh áp lực cấp quy định vị trí và những âm thanh mức năng lượng. Các quyết định của những với số lượng cần thiết cho

khai báo danh tiếng ồn thải giá trị, và
mục đích của kiểm soát tiếng ồn ở nguồn tin tại thiết kế sân khấu.
Các quyết định của những với số lượng cũng là cần thiết để so sánh các tiếng phát ra từ máy bơm chất lỏng trên thị trường.

Sử dụng ISO 20361:2015 đảm bảo sự tái sinh của những quyết định của những tiếng ồn trong không khí thải đặc điểm giới hạn được chỉ định xác định bởi các lớp của độ chính xác của các bản tiếng ồn trong không khí đo sử dụng phương pháp. Tiếng ồn đo phương pháp theo ISO 20361:năm 2015 là phương pháp kỹ thuật (lớp 2) và phương pháp khảo sát (lớp 3).

ISO 20361:2015 không đối phó với những đặc tính của những cấu trúc-ghi âm thanh và chất lỏng-chịu tiếng ồn, được tạo ra bởi máy bơm chất lỏng.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI