Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế bao gồm các báo cáo của trục sức mạnh dữ liệu và danh dự toán xác suất
giấy phép thông số cho gốm mà thất bại trong một giòn thời trang. Sự thất bại sức mạnh của tiên tiến
đồ gốm được đối xử như là một liên tục biến ngẫu nhiên. Thông thường, một số bài kiểm tra mẫu vật với cũng được xác định
hình học được đưa đến thất bại dưới cũng được xác định đẳng nhiệt tải điều kiện. Các tải ở đó mỗi
mẫu vật không được ghi lại. Kết quả thất bại căng thẳng được sử dụng để có được thông số ước tính liên kết
với những cơ bản dân số giấy phép.
Này tiêu Chuẩn Quốc tế là giới hạn cho những giả định rằng sự phân bố tiềm ẩn sự thất bại mạnh
là hai số bố Weibull với kích thước rộng. Hơn nữa, đây là tiêu Chuẩn Quốc tế
giới hạn để thử nghiệm mẫu (kéo, uốn, áp lực vòng, etc.) đó là chủ yếu phải chịu sự trục
căng thẳng kỳ. Mệnh đề phụ 5.4 và 5.5 phác thảo phương pháp điều chỉnh cho khuynh hướng sai sót trong khoảng Weibull
các thông số, và để tính tự tin giới hạn trên những ước tính từ bộ dữ liệu mà tất cả thất bại có nguồn gốc
từ một lỗ hổng duy nhất dân (tức là một thất bại duy nhất trạng thái). Trong mẫu đâu thất bại có nguồn gốc từ nhiều
lỗ hổng độc lập dân (ví dụ: cạnh tranh chế độ thất bại), các phương pháp vạch ra trong 5.4 và 5.5 cho thiên vị
chỉnh sửa và sự tự tin giới hạn là không thích hợp.
Số đo của sức mạnh tại thất bại được lấy cho một trong hai lý do: hoặc là cho một so sánh
tương đối chất lượng của hai vật liệu, hoặc là dự đoán của các xác suất của sự thất bại (hoặc cách khác gãy xương
sức mạnh) cho một cấu trúc của quan tâm. Này tiêu Chuẩn Quốc tế giấy phép ước tính của việc phân phối
các thông số đó là cần thiết cho cả hai. Ngoài ra, này tiêu Chuẩn Quốc tế khuyến khích hợp
cơ khí dữ liệu tài sản và thuật ngữ fractographic phân tích

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI