Thông Tin Chung
Phạm vi

Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định, xác định và cung cấp cơ cấu để các mối quan hệ tương tác
giữa một thông tin nhà sản xuất và một kho lưu trữ. Này tiêu Chuẩn Quốc tế xác định phương pháp cho những
cấu trúc của các hành động đó được yêu cầu từ thời gian ban đầu của liên hệ giữa các sản xuất và các kho lưu trữ cho đến khi
các đối tượng của thông tin nhận được xác nhận bởi các kho lưu trữ. Những hành động này bao giai đoạn đầu tiên của những
ăn quá trình theo quy định trong phần lưu trữ hệ thống thông tin (OAIS) tài liệu tham khảo người mẫu (xem ISO 14721).
Này tiêu Chuẩn Quốc tế mô tả phần của các chức năng thực thể quản lý (‘đàm phán nộp
thỏa thuận’) và ăn (‘nhận được trình’ và ‘chất lượng đảm bảo’).
Phạm vi và lĩnh vực của ứng dụng là hơn nữa chi tiết trong mệnh đề phụ 1,1 và 1.2 của kèm theo CCSDS
xuất bản.

 

Liên Hệ: 0988.648.963 – 0986.81.6789

contact iso-cert-vn

Chứng Nhận Xuất EU – USA

Tìm Kiếm Tiêu Chuẩn

Liên hệ chúng tôi

Bài viết liên quan

Tiêu Chuẩn ISO 3864-1: 2017

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Biểu tượng đồ họa …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 15223-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 22609: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Quần áo bảo vệ …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn ISO 10993-1: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Đánh giá sinh học …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 14683: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Khẩu trang y tế …

Xem thêm

Tiêu Chuẩn EN 134: 2020

Đặc điểm kỹ thuật tiêu chuẩn vùng Vịnh Có hiệu lực Thiết bị bảo vệ …

Xem thêm
English EN Vietnamese VI
Bạn không thể sao chép nội dung của trang này. ❌ Đây là bản quyền nội dung thuộc về ISO-CERT.VN được bảo hộ bởi DMCA PRO